پیش ثبت نام آنلاین مدارس دوستی و گفتگوی ممتاز حنان (واحد پسران)

لطفا حتما موارد ستاره دار را پر نمایید.


تاریخ:

مقطع (درحال حاضر ظرفیت دبستان پسرانه تکمیل شده است):


متقاضی ثبت نام در پایه
اطلاعات فردی


* نام دانش آموز:
* نام خانوادگی دانش آموز:
* کدملی دانش آموز:
بدون فاصله و بدون خط تیره مانند:xxxxxxxxنام پدر:
تاریخ تولد:


پیشینه آموزشی


* آخرین معدل کسب شده:
مانند :19.75 (لطفا اعشار را با نقطه "." جدا فرمایید ویا بسیار خوب برای دبستان و "-" برای دانش آموزان پیش دبستانی )
* نمره انضباط:
مانند :19.75 (لطفا اعشار را با نقطه "." جدا فرمایید ویا بسیار خوب برای دبستان و "-" برای دانش آموزان پیش دبستانی.)
نام مدرسه فعلی:

منطقه شهرداری مدرسه فعلی:


نحوه آشنایی


آیا در نزدیکان شماکسی هست که قبلا و یا هم اکنون، دانش آموز مدارس حنان باشد؟:

نحوه آشنایی با مدرسه:


مهمترین دلیل انتخاب مدرسه حنان:

اطلاعات خانواده


شغل پدر: شغل مادر:
*تلفن تماس پدر:
*تلفن تماس مادر:
* تلفن ثابت ضروری:
پست الکترونیک:
آدرس محل سکونت:
منطقه شهرداری محل سکونت: